இந்தக் குளத்தில் காதல் எறிந்தவர்கள் தலைப்பு வைரமுத்துவின் இந்தக் குளத்தில் கல் எறிந்தவர்கள் மூலம் தோன்றிற்று

இதுவரை என் வாழ்க்கையில் என்னைக் கடந்துசென்ற உண்மைக் காதல்கள் - காதல் தோல்விகள் - இனக்கவர்ச்சியில் காதலாகி ஓடிப்போன காதலர்கள் - காதல் தற்கொலைகள் என்று விதவிதமான காதல்கள் பற்றி எழுதலாம் என்று நினைத்தேன். நீங்களும் ரசியுங்களேன் இந்தக் குளத்தில் காதல் எறிந்துவிட்டு சென்றவர்களை..

- ரசிகவ் ஞானியார்

0 comments:

Newer Post Older Post Home