வலைப்பதிவு அறிமுகம்

என்னைச்சுற்றி நடந்த காதல் நிகழ்வுகளையும் -

எழுதிய எழுதிக் கொடுத்த -
வாங்கிய வாங்க மறுத்த காதல் கவிதைகளையும்
பரிமாறிக்கொள்கிறேன்.

நிஜங்கள் சுடும்

- ரசிகவ் ஞானியார்

0 comments:

Newer Post Home